ساخت خوابگاه های دانشجویی باید توسط دولت کلید زده شود

خبرگزاری ایسنا

دکتر داداش پور در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه بجنورد که در این دانشگاه انجام شد، با اشاره به تحصیل ۵ هزار دانشجو در دانشگاه بجنورد گفت: پراکنده کردن این دانشجویان بین خوابگاه های دولتی و خصوصی به هیچ عنوان پسندیده نیست.

وی افزود: از سوی دیگر سهم خیران نیز در آماده سازی زیرساخت های دانشگاه ها و یا تجهیزات آن ها باید افزایش یابد.

دکتر دادش پور ادامه داد: علاوه بر آن باید استانداران نیز در کنار دانشگاه ها به عنوان پشتوانه برای توسعه آن ها کمک کنند که در غیر این صورت مسیر توسعه دانشگاه  طولانی تر خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با شعار تولد و زایش تمدن نوین اسلام شکل گرفت، اظهارکرد: امام خمینی (ره) به دو مورد اشاره فرموده اند که یکی از آن ها این بوده که دانشگاه ها مبدا همه تحولات و مقدرات کشور هستند و از سوی دیگر به مسئله زایش تمدن نیز اشاره کرده اند.

دکتر داداش پور ادامه داد: اگر این دو موضوع در کنار یکدیگر قرار داده شود نشان دهنده آن خواهد بود زایش تمدن در دانشگاه ها صورت می گیرد.

وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر تمدن سازی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری و رستاخیز علمی گفت: این امر نیز نشان دهنده جایگاه اعتبار به علم و دانشگاه است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکیدکرد: در حال حاضر جایگاه دانشگاه های کشور در میان دانشگاه های دنیا ارتقاء یافته است.

گفتنی است در این مراسم از زحمات دکتر احمد محقر تقدیر و دکتر شیخ زاده به عنوان رئیس دانشگاه بجنورد معارفه شد.

ساخت خوابگاه های دانشجویی باید توسط دولت کلید زده شود