سند مهندسی فرهنگی به فراموشی سپرده نشود

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا- آیت الله مصطفی محامی، با ارزیابی عملکرد و جایگاه و کارآمدی شورا اظهار کرد: باید در راستای تقویت فرهنگ عمومی بازنگری صورت بگیرد و مصوبات پیگیری شود، به گونه ای که ضمانت اجرا داشته باشد، کارآمدی مصوبات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است‌.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان افزود: سند مهندسی فرهنگی طراحی شده و مورد تایید است که امیدواریم مورد اهتمام قرار بگیرد و حرکتی در استان بر اساس این سند صورت بگیرد و همچون برخی اسناد بالادستی مورد غفلت و فراموشی قرار نگیرد.

وی ادامه داد: می طلبد در قالب شورای فرهنگ عمومی به استان هایی که اقوام و مذاهب مختلف کنار هم زندگی می کنند، توجه ویژه ای صورت بگیرد، نگاه ها به سیستان و بلوچستان امنیتی بوده، در حالی که ریشه توسعه پایدار در تعالی فرهنگی و اقتصادی منطقه است، اگر بخشی از سرمایه گذاری در این دو بخش صورت بگیرد، تعالی توسعه پایدار رقم می خورد.

محامی تاکید کرد: بنابراین انتظار می رود که نگاه امنیتی از سیستان و بلوچستان برداشته شود، چراکه مانع سرمایه گذاری و باعث رکود می شود، البته ناشکر نیستیم و استان به کارگاه عملیاتی تبدیل شده است، اما می طلبد فضای عادی رقم بخورد.

امام جمعه زاهدان بیات کرد: می طلبد کمیسیون اختصاصی برای شورای فرهنگ عمومی ایجاد شود تا با نگاه ویژه و حساسیت فرهنگی مسائل را ارزیابی و پیگیری کند، در این صورت بخش عمده ای از مشکلات حل خواهد شد.

سند مهندسی فرهنگی به فراموشی سپرده نشود