تسهیلات توسعه تعاون بیش از ۵۲ هزار شغل ایجاد کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از توسعه تعاون، استان کرمانشاه با پنج هزار و ۸۱۷ اشتغال ایجاد شده در رتبه اول، استان‌های خراسان رضوی با چهار هزار و ۲۳۲، سیستان و بلوچستان با ۲ هزار و ۷۱۹، فارس با ۲ هزار و ۵۳۰ و هرمزگان با ۲ هزار و ۲۳۰ در رتبه دوم تا پنجم اشتغال زایی قرار دارند.

بانک توسعه تعاون در قالب طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری ۲۶ هزارو ۷۶۸ طرح را تأمین مالی کرده است.

استان‌های کرمانشاه با چهار هزار و ۷۴۷ طرح، سیستان و بلوچستان با هزار ۹۶۰، گلستان با هزار و ۴۶۱، گیلان با هزار و ۳۵۰ و فارس با هزار و ۱۸۰ طرح در رتبه‌های اول تا پنجم تعداد طرح‌های پرداختی در این طرح ملی قرار دارند.

همچنین میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری از ۲۷ هزار میلیارد ریال عبور کرد.

 استان‌های کرمانشاه با پرداخت ۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال، سیستان و بلوچستان با هزار و ۲۵۴، فارس با هزار و ۲۳۳، خراسان رضوی با هزار و ۱۷۳ و کرمان با هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال در رتبه‌های اول تا پنجم میزان پرداخت تسهیلات قرار دارند.

تسهیلات توسعه تعاون بیش از ۵۲ هزار شغل ایجاد کرد