بانک‌ها در صورت عدم رعایت نرخ سود مصوب به هیات انتظامی ارجاع می‌شوند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز جمعه ایرنا، «مصطفی قمری‌وفا» در این خصوص اظهار داشت: بانک‌ها حتما باید مراقبت لازم درباره رعایت نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در شعبات خود را داشته باشند، چرا که عدم رعایت نرخ سود در محدوده های مصوب شورای پول و اعتبار موجب ارجاع پرونده آن بانک به هیأت انتظامی می‌شود.

وی اضافه کرد: در این اواخر نیز پرونده چند بانک در این‌باره به هیأت انتظامی ارسال شده است.

به گزارش ایرنا، بنا به دستور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد از هفتم دی ماه اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار متوقف شود. براین اساس بانک‌های دولتی موظف شدند تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته، به مشتریان مسترد کنند. 

در همین زمینه «یاسر مرادی» کارشناس حقوق بانکی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: براساس رای وحدت رویه ۷۹۴، مصوبه شورای پول و اعتبار آمره است و بانک‌ها حق تخلف از نرخ مصوب این شورا را ندارند.

رای وحدت رویه ۷۹۴ یکی از آرای مهم در سال ۱۳۹۹ است. در این رای تاکید شده که بانک مرکزی تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مورد نظر راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد.

این رای تاکید دارد که هیات عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی منعقد می‌شود را باطل می‌داند.

https://dailybuzz.ir/04/02/2022/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8/