انتخاب روحانی برای وزارت اقتصاد نقشه راه را ارائه می دهد

0

حسن روحانی روز سه شنبه مسعود کرباسیان را به عنوان وزیر اقتصاد در دومین دوره چهار ساله ریاست جمهوری خود معرفی کرد.

کرباسیان در حال حاضر ریاست گمرک جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد. بیوگرافی رسمی او نشان می دهد که او دارای دکترای مدیریت بازرگانی است و پیش از این به عنوان معاون وزیر در صنایع، نفت و بازرگانی خدمت کرده است. به او نشان لیاقت و مدیریت اعطا شده است – نشان دولتی ایران که توسط رئیس جمهور ایران به منظور قدردانی از “موفقیت استثنایی در مدیریت، فعالیت های ممتاز، کمک به مردم مظلوم و محروم” اهدا می شود.

بر اساس یک برنامه اقدام، وزیر پیشنهادی هفت استراتژی را دنبال خواهد کرد.

اولویت نخست وزیر آینده ملی‌زدایی و تقویت اقتصاد مبتنی بر تولید و فراگیر است. بر اساس بیانیه ای که چند روز پیش منتشر کرد، چالش های اقتصادی ساختاری و چند دهه ای ایران ریشه در اقتصاد دولتی آن دارد که با بهبود فضای کسب و کار و تقویت مشارکت بخش خصوصی و خصوصی سازی واقعی برطرف خواهد شد.

کرباسیان که قرار است جایگزین علی طیب نیا شود، قصد دارد منابع مالی پایداری برای دولت فراهم کند، بودجه را از اتکای آن به درآمدهای نفتی از طریق گسترش بازارهای سرمایه و بدهی حذف کند، بودجه جاری دولت را کنترل کند و درآمدهای مالیاتی را تقویت کند.

ترویج شفافیت و آزادی اطلاعات، ساده سازی قوانین و مقررات برای حل مشکلاتی مانند رانت خواری و تسهیل فضای کسب و کار عاری از فساد در دستور کار وزارتخانه آینده قرار دارد.

کرباسیان قصد دارد در صورت تایید وزیر اقتصاد، برون‌گرایی و بین‌المللی‌سازی اقتصادی را پیش ببرد. او قصد دارد با کمک یک تیم مدیریتی حرفه ای و آگاه، ثمرات برنامه جامع اقدام مشترک را درو کند.

ایجاد شغل، ارتقای عدالت و برابری اجتماعی، بهبود سطح زندگی مردم و افزایش متوسط ​​درآمد، علاوه بر انجام اصلاحات ساختاری و نهادی از دیگر راهبردهای ترسیم شده برای وزارت اقتصاد آینده است.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.