اهدای تندیس و لوح مسئولیت اجتماعی کرسی یونسکوی سلامت اجتماعی و توسعه به شرکت پلیمر اریا ساسول

0

 

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو، کرسی یونسکو درسلامت اجتماعی و توسعه اخیراً ابتکاری ملی با هدف ارتقای سلامت اجتماعی و تشویق صنایع و بخش خصوصی در چارچوب مسئولیت اجتماعی به مشارکت در فعالیت‌های حفاظت از تنوع زیستی و آموزش و فرهنگ‌سازی را برنامه‌ریزی و اجرایی کرده است. مسئولیت کرسی سلامت و توسعه اجتماعی یونسکو، شناسایی، ارزیابی، تشویق و قدردانی از چنین ابتکاراتی است.
سلامت اجتماعی با تقویت جوامع فراگیرو ایجاد جوامع تاب‌آور نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا می‌کند. مشارکت در ابتکارات مسئولیت اجتماعی از سوی شرکت‌ها و صنایع و با پرداختن فعالانه به مسائل زیست محیطی به توسعه پایدار کمک می‌کنند. شرکت‌هایی که اقدام‌های مؤثری را برای کمک به ‌رفع نگرانی‌های زیست‌محیطی انجام می‌دهند، تعهد خود را به پایداری نشان می‌دهند، در کاهش تغییرات اقلیمی مشارکت دارند و در ایجاد آینده‌ای مسئولانه‌تر از نظر زیست‌محیطی مشارکت دارند.
سازمان جهانی یونسکو از طریق واحد های وابسته به خود ازقبیل کرسی های دانشگاهی یونسکو با ذینفعان مختلف از جمله دولت ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف خود همکاری می‌کند. یونسکو حفاظت از محیط زیست و ارتقای سلامت اجتماعی را در اولویت قرار داده و اغلب این ابتکارات با اهداف توسعه پایدارهماهنگ بوده و تأثیرات ماندگاری بر سلامت اجتماعی جامعه دارد.
در چارچوب اهداف زیست محیطی و ابتکارملی کرسی یونسکوی سلامت اجتماعی و توسعه در تشویق مشارکت صنایع درارتقای سلامت اجتماعی از طریق فعالیت‌های حفاظت از تنوع زیستی، شرکت پلیمر آریاساسول فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی خود را در شش سال گذشته بر حفاظت از گونه در خطر انقراض آهوی جبیرمتمرکزنمود که در نهایت منجر به رها سازی تعدادی از اهوان جبیر درمنطقه گردید. شرکت پلیمر اریا ساسول با انجام اقدامات زیرساختی، حفاظتی، تامین و نگهداری، فرهنگ‌سازی و آموزش جوامع محلی، اولین قدم را در مسیر احیای آهوی جبیر به عنوان یکی از زیباترین و ظریفترین آهوی ایرانی برداشت و نام خود را ماندگار کرد.
این تجلی همزیستی وهماهنگی در شرکت پلیمر آریاساسول بین ارزش‌های سلامت اجتماعی و تنوع زیستی از یکسو و اقتضائات تولید و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور از سوی دیگر برای پایداری جامعه ضروری است و می‌تواند تجربه‌ای موفق در این زمینه برای دیگر شرکت‌ها و صنایع در ایران و دیگر کشورها باشد.

[انتهای پیام]

منبع: ایران اکونومیست

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.