شرکت های بیمه ۱ میلیارد دلار به Pharma بدهکار هستند

0

رئیس کمیسیون بهداشت ماجلیس گفت: بدهی های معوقه ای که به شرکت های دارویی مدیون شرکت های دارویی است ، این بخش را به رکود اقتصادی تبدیل کرده است. ایلنا به نقل از علی نوبخت حقی ، با اشاره به اینکه شرکت های بیمه به اندازه ۴۰ تریلیون ریال (۱.۰۲ میلیارد دلار) مدیون شرکت های دارویی هستند ، گفت که برنامه ریزی و سازمان بودجه ایران قول داده است که بخشی از این مبلغ را به صنعت اختصاص دهد.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.