بنیاد فارابی از همه فیلم‌های جشنواره تا بعد از اکران حمایت می‌کنیم

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز شنبه ایرنا، علی مرادخانی درباره تولیدات حاضر در جشنواره چهلم و میزان مشارکت بنیاد در این آثار گفت: تمام آثاری که با مشارکت بنیاد فارابی تولید شده و امسال در جشنواره فجر با همت مدیران پیشین بنیاد تولید شده و به جشنواره فجر امسال رسیده که فارابی از منظر برآیند کیفیت فرمی و محتوایی مجموع آثار و تنوع در ژانر و موضوعات عملکرد مطلوب و قابل دفاعی دارد.

مدیر روابط عمومی فارابی افزود: بنیاد سینمایی فارابی در تمام این فیلم‌ها به صورت مشارکت در تولید حضور یافته است که جزییات این مشارکت‌ها بدین شکل است؛ «بدون قرار قبلی» ۸۰ درصد، «نگهبان شب» ۵۰ درصد، «دسته دختران» ۶۰ درصد، «شادروان» ۳۰ درصد، «بیرو» ۳۰ درصد و «لایه‌های دروغ» ۲۰ درصد.

مرادخانی تصریح کرد: ما از تک تک این فیلم‌ها حمایت می‌کنیم و در ماه‌های اخیر هم تلاش کرده‌ایم با تمام آثار تعامل و حمایت خود را به شکل جدی ادامه دهیم و از این حیث هیچ تفاوتی میان آثار قائل نیستیم و از تک تک آثار تا بعد از اکران حمایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: حتما در تولیدات آتی بنیاد هم به تنوع ژانر، موضوع، محتوا و افراد توجه خواهیم کرد و نظارت حین تولید را هم با تمرکز و کار کارشناسی بیشتری دنبال خواهیم کرد.

بنیاد فارابی از همه فیلم‌های جشنواره تا بعد از اکران حمایت می‌کنیم