بازنشستگی بیش از ۵۵۰ هزار نفر طی ۳ سال اخیر

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وابط عمومی اداره کل غرب تهران بزرگ،  سعید حسینی در جمع کارکنان و به مناسبت دهه مبارکه فجر، یکی از مهمترین تعهدات سازمان تامین اجتماعی را بازنشستگی یا پرداخت مستمری ازکارافتادگی یا پرداخت مستمری به بازماندگان یا زنان سرپرست خانوار برشمرد و افزود: در حال حاضر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش حمایت‌های بلندمدت سازمان تامین اجتماعی  قرار دارند که از این تعداد بیش از ۹۰۰ هزار نفر در سطح استان تهران و بیش از ۳۵۰ هزار نفر تحت پوشش این اداره کل قرار دارند.

حسینی تحریم‌های ظالمانه، اپیدمی ویروس کرونا، گسترش بیکاری و معضلات اقتصادی در فضای کسب و کار را مهمترین چالش طی سال‌های اخیر دانست وافزود: با توجه به این مشکلات علاوه بر افزایش تعداد مستمری‌بگیران و بالاتر نیز مبلغ کل مستمری بین ادارات کل در کشور؛ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز به اجرا درآمد.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به نوع تعهدات و جمعیت تحت پوشش سازمانی تامین اجتماعی طی ۴۳ سال گذشته گفت: در سال ۱۳۵۶ از جمعیت ۳۵ میلیون نفری کشور تنها ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه‌شده اصلی و بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمه‌شده تبعی بودند که نسبت  به کل جمعیت سال ۱۳۵۶ بیش از ۸ میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و تبعی تحت حمایت‌های این سازمان قرار داشته که پس از ۴۳ سال در سال ۱۳۹۹ جمعیت اصلی و تبعی بیش از ۴۴ میلیون نفر می‌باشد که اقشار مختلف مردم را تحت حمایت‌های خود قرار داده است.

وی تاکید کرد: پیش از انقلاب یک‌چهارم مردم تحت پوشش حمایت‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدت تامین اجتماعی قرار داشتند که هم‌اکنون نیمی از جمعیت ایران اسلامی تحت پوشش این سازمان قرار دارند. این سرمایه اجتماعی بزرگترین دستاورد در جهت اعتماد به آرمان‌گرایی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود و باید آن را حفظ کرد و گسترش داد.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ پرداخت مستمری بازنشستگی را یکی از کارکردهای اصلی نظام بیمه‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی مسئولیت پرداخت مستمری و تامین ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان و خانواده آنها را هنگام بروز حوادث، بیماری، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت بر عهده دارد. تعداد مستمری‌بگیران اصلی و تبعی این اداره کل ۶۰۷ هزار نفر است که از خدمات کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی در طول ۴۳ سال گذشته در کنار بخش عظیمی از جمعیت کشور بوده و یکی از بارزترین جلوه‌های آرمان نظام جمهوری اسلامی ایران است.

حسینی افزود: نظام تامین اجتماعی به عنوان مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی از آن یاد می‌شود و بسیاری بر آن باورند که در اندیشه‌های اسلامی تحقق عدالت اجتماعی بدون تامین اجتماعی میسر نخواهد بود.
 

https://dailybuzz.ir/10/02/2022/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b5%db%b5%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%b7%db%8c-%db%b3-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7/