مهمترین مطالبه بازنشستگان از صندوق بازنشستگی چیست؟

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از صندوق بازنشستگی کشوری، تاکنون چهار دوره نظرسنجی در بازه هفته پایانی دی ماه تا هفته سوم بهمن ماه به صورت تلفنی و براساس نمونه‌گیری تصادفی از بازنشستگان انجام شده است.

استمرار سالانه متناسب‌سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم رتبه (۶۳ درصد از پرسش شوندگان) و افزایش میزان حقوق در بودجه سال ۱۴۰۱ (۱۲ درصد از پرسش شوندگان) از مهم‌ترین مطالبات بارنشستگان مورد پرسش قرار گرفته از «دولت سیزدهم» و بهبود خدمات پرداخت خسارت درمانی (۴۳ درصد از پرسش شوندگان)، بهبود خدمات وام های مختلف (۳۸ درصد از پرسش شوندگان) و اشتغالزایی فرزندان و همچنین راه اندازی طرح‌های رفاهی از مهم‌ترین خواسته های بازنشستگان از «صندوق بازنشستگی کشوری» عنوان شده است.

همچنین نتایج این رضایت سنجی ها نشان می دهد که به طور متوسط میزان رضایت از طرح های رفاهی و حمایتی اجرا شده ۵۶.۲۷ درصد و در برخی از طرح ها چون صدور گواهی کسر از حقوق به میزان ۸۷.۷ درصد است.

نظرسنجی تلفنی از بازنشستگان در سومین هفته بهمن ماه امسال نشان می دهد رضایتمندی از سه خدمت «صدور گواهی کسر از حقوق، سفرها و وام ازدواج فرزندان» در میان بازنشستگانی که از این خدمات استفاده کرده‌اند، به ترتیب ۹۰، ۷۳ و ۶۹ درصد بوده که بالاتر از دیگر خدمات ارائه شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری است.

این درحالیست که در هفته آخر دی ماه، سه خدمت با بیشترین رضایتمندی از آن گروه انتخاب و سفرها با ۹۵، گواهی کسر از حقوق و بیمه عمر و حادثه با ۹۰ و تخفیف فروشگاهی با ۸۰ درصد بوده است.

رضایت بازنشستگان استفاده کننده از خدمات مورد پرسش در این نظرسنجی، حکایت از آن دارد که خدمت «پرداخت خسارت درمان» با ۳۰ درصد در هفته اول و ۲۳ درصد در هفته سوم بهمن ماه امسال، کمترین میزان رضایتمندی را به خود اختصاص داده است.

پایین بودن سقف تعهدات بیمه ای، دیرکرد در پرداخت خسارت های غیرمعرفی‌نامه‌ای، عدم پوشش برخی مراکز و خدمات پزشکی و همچنین پایین بودن سقف تعهدات سمعک، عینک، چشم پزشکی و ویزیت پزشک از مهم ترین دلایل نارضایتی بازنشستگان در خصوص «پرداخت خسارت درمان» عنوان شده است.

پایین بودن مبلغ وام، مشمول نشدن بازنشستگان متقاضی به دلیل تسویه نشدن وام‌های گذشته و دیرپرداخت شدن وام، سه عامل عدم رضایتمندی بازنشستگان از «خدمت وام ضروری» است.

به دنبال اجرای این طرح، موضوع پرداخت وام و خسارت بیمه مورد بررسی مدیریت صندوق قرار گرفت و با پرداخت وام ضروری در تاریخ ۲۳ بهمن ماه جاری و پرداخت آخرین فهرست ارسالی خسارت های درمان در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ عملیاتی و تعهد شد تا سایر موارد مد نظر بازنشستگان نیز مورد توجه جدی واحدهای صندوق قرار گیرد.

این نظرسنجی به طور هفتگی انجام و نتایج آن به صورت ماهانه منتشرخواهد شد.

مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در نظر دارد به منظور اطلاع از مطالبات و میزان رضایتمندی بازنشستگان محترم از طرح‌ها و اقدامات خود، نظرسنجی برگزار کند و بصورت مستقیم شنونده خواسته‌های بازنشستگان محترم باشد.

https://dailybuzz.ir/13/02/2022/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%a7/