تازه‌ترین عکس محمدرضا شفیعی کدکنی

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، صفحه‌ای به نام این شاعر و استاد دانشگاه تهران در آخرین مطلب خود با انتشار شعری از حسین منزوی، تصویری را از محمدرضا شفیعی کدکنی در روزهای کرونایی به اشتراک گذاشته است.

««یک قصّه بیش نیست غمِ عشق» و هر کسی
زین قصّه می‌کند به زبانی، روایتی
ور خواهی از روایتِ من باخبر شوی:
برق ستاره‌ای و شبِ بی‌نهایتی.

حسین منزوی»

تازه‌ترین عکس محمدرضا شفیعی کدکنی

تازه‌ترین عکس محمدرضا شفیعی کدکنی