شب هرات در ایران

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، خانه ادبیات افغانستان در خبر برگزاری این نشست نوشته است: هرات باستانی یکی از کهن‌ترین شهرهای متمدن بلاد خراسان و ایران بزرگ‌ست. این کهن‌دیار با پیشینه تاریخی چندهزارساله‌ خود – به رغم فراز و فرودهای فراوان – گهواره‌ راستین تمدن‌های بزرگ بشری و هنرآفرینان سترگ بی‌بدیل بوده‌است. در دورهٔ تیموریان، مرکز تمدن و فرهنگ و ادب ایران بزرگ و خراسان سترگ بوده، تمدنی که از آن به رنسانس شرق تعبیر کرده‌اند.
هم‌اکنون نیز هرات – این مرکز خراسان بزرگ – افزون براین‌که از کلان‌شهرها و مهم‌شهرهای اقتصادی و سیاسی افغانستان امروزی‌ست، پایتخت فرهنگی و هنری این میهن نیز به شمار می‌رود. هرات نازنین را تا هنوز می‌توان درشت‌نگین شاخص و برجسته‌ افغانستان برشمرد که خوش می‌درخشد و فرهنگ پربارش، به درستی و راستی، پای‌داری و استواری خود را آفتابی می‌کند.
در شب هرات، محمدجعفر یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، یوسف متولی حقیقی، تاریخ‌دان و استاد دانشگاه، عبدالغفور آرزو، نویسنده، استاد دانشگاه و دیپلمات افغانستانی، محمدحسین پاپلی یزدی جغرافی‌دان و نویسنده، منیژه بهره فعال فرهنگی حوزه زنان هرات، محمد داوود منیر، استاد ادبیات و سرپرست فعلی دانشگاه هرات، علیرضا قیامتی، استاد ادبیات و قائم‌مقام خردسرای فردوسی مشهد، و خلیل‌الله افضلی، استاد ادبیات و رئیس موسسه بایسنغر هرات، سخن خواهند گفت.

شب هرات به‌صورت مجازی از اینستاگرام مجله بخارا به‌نشانیِ instagram.com/bukharamag پخش می‌شود.

شب هرات در ایران