مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی

0

ایرنا به نقل از نادر جنتی، رئیس منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سرمایه گذاران خارجی در برنامه پنج ساله ششم توسعه (95-1395) از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد. مقامات ایرانی در اذعان به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رسیدن به هدف رشد سالانه 8 درصدی که در برنامه ششم پیش‌بینی شده است، اتفاق نظر دارند. به گفته رئیس جمهور حسن روحانی، ایران برای دستیابی به این هدف بلندپروازانه به سرمایه گذاری خارجی به ارزش 30 تا 50 میلیارد دلار نیاز دارد. این طرح ماه گذشته توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. تصویب به بعد از سال جدید ایرانی (برای شروع 20 مارس) به تعویق افتاده است.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.