هیئت بلغاری برای بازدید

0

هیئت رسمی بلغارستان به ریاست ایوایلو مسکوسکی، وزیر حمل و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات این کشور، در یک سفر چهار روزه برای هجدهمین اجلاس هجدهم مارس، ششم مارس وارد تهران می شود. کمیسیون مشترک بین دولتی بلغارستان و ایران در زمینه همکاری های اقتصادی، علمی و فنی.

این هیئت 40 نفره شامل معاونان وزیر انرژی و اقتصاد بلغارستان و همچنین نمایندگان اداره مرتبط با اقتصاد این کشور خواهد بود.

هیئت تجاری جداگانه ای متشکل از 67 شرکت بلغاری، هیئت رسمی را برای بررسی زمینه های همکاری با شرکت های ایرانی همراهی می کند. علاوه بر این، قرار است در تاریخ 7 مارس، یک مجمع تجارت به کسب و کار برگزار شود.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.