ارسال دستور جلسه مجمع ۱۷ اسفند کمیته ملی المپیک برای اعضا

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، مجمع عادی کمیته ملی المپیک قرار است ۱۷ اسفند برگزار شود.  طبق اساسنامه باید دعوتنامه و دستور جلسه حداقل یک ماه قبل از مجمع  برای اعضا ارسال شود، از این رو کمیته ملی المپیک، دعوتنامه و دستور جلسه را برای اعضا ارسال کرد. 
در دستور جلسه مجمع ۱۷ اسفند موارد زیر آمده است: 
– ارائه گزارش عملکرد کمیته ملی المپیک در سال ۹۹  
– ارائه گزارش حسابرس قانونی 
– ارائه گزارش خزانه دار کمیته ملی المپیک 
– بررسی دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات و تصویب آن
-تعیین تاریخ مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک 
– بررسی درخواست عضویت دو فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و  کونگ فو و هنر های رزمی به صورت عضو مهمان در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک 

قرار است گزارش حسابرس همچنین دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات یک هفته قبل از برگزاری مجمع برای اعضا ارسال شود. 

هیات اجرایی در حال تدوین  این دستورالعمل است و فعلا جلسه نخست آن برگزار شد.  با توجه به اینکه رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک  به پکن رفته است، هنوز  تاریخ جلسه دوم هیات اجرایی برای تدوین دستورالعمل مشخص نیست و ممکن است چهارشنبه هفته آینده یک جلسه فوق‌العاده دیگر برگزار شود در غیر این صورت این جلسه به  روز دیگری موکول می شود. 

با توجه به اینکه دوره هیات اجرایی دی به پایان رسید،  قرار است در مجمع ۱۷ اسفند، ادامه فعالیت اعضای هیات اجرایی تا زمان برگزاری انتخابات به تصویب مجمع برسد. 

  

https://dailybuzz.ir/03/02/2022/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%db%b1%db%b7-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%84/