لغو دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر فوتبال بانوان

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، با توجه درخواست کمیته فوتبال بانوان مبنی بر تعطیلی مسابقات پس از پایان هفته هفتم ، به منظور آمـاده سـازی هرچه بهتر تیم ملی بـانوان و حضور در مسابقـات جـام ملت هـای آسـیا، دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر لغو و ادامه برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان پس از بازگشت تیم ملی فوتبال بانوان از رقابت جام ملت های آسیا برنامه ریزی و اعلام خواهد شد.

https://dailybulletin.ir/30/12/2021/%d9%84%d8%ba%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84/