پرتفوی وام H1 مالی بانک ها به مبلغ 68 میلیارد دلار

0

نظام بانکی ایران در نیمه اول سال جاری (21 اسفند تا 22 شهریور) به بیش از چهار میلیون متقاضی، 2.7 چهار میلیارد ریال (67.6 میلیارد دلار) وام پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه 16.1 درصد رشد داشت. سال گذشته.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران که حاکی از جزئیات وام های تخصیص یافته به بخش های مختلف اقتصادی است، بخش خدمات هم از نظر تعداد و هم از نظر حجم، بیشترین سهم را از وام های بانکی به خود اختصاص داده است.

بیش از 2.3 میلیون متقاضی در این بخش در شش ماهه نخست سال جاری به ارزش بیش از 1.08 کوادریلیون ریال (27.1 میلیارد دلار) وام دریافت کردند که 40.21 درصد از کل اعتبارات ارائه شده را به خود اختصاص داده است.

بخش صنایع و معدن با وام های بالغ بر 825.6 تریلیون ریال (20.64 میلیارد دلار) و بخش تجارت با 379.83 تریلیون ریال (9.5 میلیارد دلار) به ترتیب 30.53 درصد و 14.4 درصد از کل وام ها را به خود اختصاص داده اند. /p>

بعد از بخش خدمات، بخش کشاورزی و مسکن با 710316 و 450849 وام گیرنده بیشترین تعداد اعتبار تخصیص یافته را به خود اختصاص دادند.

بخش مسکن که از رکود طولانی‌مدت خود شروع به بهبود کرد، تنها 199.5 تریلیون ریال (4.98 میلیارد دلار) یا 7.37 درصد از کل مبلغ وام‌ها را به دست آورد که با توجه به اندازه و ارزش بخش کلیدی، ناچیز است.

همانطور که توسط CBI اشاره شده است، باید مراقب بود که رشد پرتفوی وام بانک ها باعث افزایش فشار تورمی نشود، زیرا تقاضا برای اعتبار به ویژه بالا است. بنابراین افزایش سرمایه بانک ها، بهبود کارایی در تخصیص وام سرمایه در گردش به فعالیت های تولیدی، کاهش بدهی های معوق و هدایت بنگاه ها به سمت بازار سرمایه توصیه می شود.

سرمایه در گردش

همانطور که این گزارش نشان می‌دهد، سهم وام‌های سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی در این دوره 1.72 کوادریلیون ریال (43 میلیارد دلار) بوده که 63.78 درصد از کل وام‌های دوره را به خود اختصاص داده است.

سهم وام های سرمایه در گردش برای محرک صنایع و معادن 691.73 تریلیون ریال (17.3 میلیارد دلار) بوده که معادل 40.13 درصد از کل اعتبارات اعطایی برای تامین نیاز سرمایه در گردش مشاغل است.

صنایع و معادن 83.8 درصد از اعتبارات خود را به عنوان سرمایه در گردش دریافت کردند در حالی که سهم قابل توجهی از کل وام های ارائه شده توسط سیستم بانکی به بخش های تجاری را به خود اختصاص دادند.

بخش خدمات با 553.2 تریلیون ریال (13.83 میلیارد دلار) یا 32 درصد از کل وام های سرمایه در گردش، رتبه دوم را کسب کرد. بیش از نیمی از اعتبار آن صرف تامین نیازهای سرمایه در گردش شد.

تجزیه و تحلیل این گزارش نشان می‌دهد که میانگین ارزش هر وام به بخش‌های صنعتی و معدنی به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از سایر بخش‌ها بوده که به ۶.۲۳ میلیارد ریال (۱۵۵۷۵۰ دلار) رسیده است.

متوسط ​​رقم وام های تجاری که دومین ارزش متوسط ​​را به خود اختصاص داده است، حدود 878 میلیون ریال (21950 دلار) بوده و وام های اختصاص یافته به بخش کشاورزی با 295 میلیون ریال (7375 دلار) کمترین میانگین ارزش را در شش ماهه نخست سال جاری داشته است. سال.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.