کاهش مالیات برای ایجاد شغل

0

به گفته علی ربیعی، وزیر کار، دولت مشوق های مالیاتی برای شرکت هایی که کارکنان بیشتری استخدام می کنند، ارائه خواهد کرد. ایرنا به نقل از وزیر امور خارجه گفت: با تصویب هیأت وزیران، شرکت هایی که تعداد کارکنان خود را افزایش دهند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد. استخدام باید توسط وزارت تایید شود. اگر دولت این تصمیم را اجرا کند، قانون می‌تواند پویایی بازار کار ایران را بسته به وقفه‌های پیشنهادی تغییر دهد. معافیت های مالیاتی بخشی از تلاش های دولت برای مهار بیکاری است که به ویژه در میان افراد زیر 30 سال بالا است.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.