مرور رده

راه و مسکن

ریزش شدید خریداران ایرانی مسکن در ترکیه

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد در سال جاری هرچند سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه ادامه دارد، اما از شدت خروج سرمایه به سمت ترکیه به طور قابل‌توجهی کاسته شده است. طبق این آمارها، طی سال جاری میلادی خرید ملک ایرانی‌ها در ترکیه در مقایسه با سال…

تکمیل عملیات اجرایی راه‌آهن رشت-کاسپین تا پایان سال جاری

به نقل از ایلنا: از وزارت راه وشهرسازی، خیراله خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، با همراهی اعضای شورای عالی فنی سازمان برنامه وبودجه کشور و اسداله عباسی استاندار گیلان، محمدرضا فلاحتگر سرپرست…