“ارتباطات” کمترین افزایش قیمت را در بین ۱۲ گروه کالا و خدمات مشاهده می کند

0

میانگین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی «ارتباطات» در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه مصادف با پایان سومین ماه ایرانی، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸.۷ درصد افزایش داشته است.
که نشان می‌دهد. کمترین افزایش فرآیند در بین ۱۲ گروه از سبد کالاها و خدمات مصرفی خریداری شده توسط خانوارها.
CPI «ارتباطات» در ماه منتهی به ۲۱ ژوئن به ۱۷۶.۲ رسید که نشان دهنده کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به ماه قبل است. که کمترین افزایش را نیز در بین گروه های مورد بررسی به خود اختصاص داده است.
این شاخص با ضریب ۲.۸۷ درصد نسبت به سال قبل ۱۱.۸ درصد افزایش داشته که باز هم در بین گروه ها پایین ترین میزان را به خود اختصاص داده است.
میانگین کلی کالاها و خدمات. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، شاخص بهای مصرف کننده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. دهمین ماه متوالی
SCI میانگین نرخ تورم سالانه در ماه گذشته ایران را که در ۳۱ اردیبهشت منتهی شد، ۴۱ درصد اعلام کرده بود.
تورم مصرف کننده در ماه مورد بررسی (۲۲ اردیبهشت تا ۲۱ خرداد) نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۶ درصد افزایش داشته است. تورم ماه منتهی به ۲۱ اردیبهشت ماه نسبت به سال قبل ۴۶.۹ درصد بوده است.
شاخص کل (با استفاده از سال منتهی به اسفند ۱۳۹۶ به عنوان سال پایه) در آخرین ماه مالی به ۳۱۶.۲ رسید که نشان دهنده افزایش ۲.۵ درصدی نسبت به ماه قبل است. تورم ماه به ماه مصرف کننده برای ماه قبل ۰.۷ درصد بود.
SCI تورم ۱۲ ماهه شهری و روستایی را برای ماه مورد بررسی به ترتیب ۴۲.۵ درصد و ۴۵.۶ درصد اعلام کرد.
CPI در ماه منتهی به ۲۱ ژوئن ۴۶.۹ درصد برای مناطق شهری و ۵۱.۵ درصد برای مناطق روستایی افزایش سالانه داشته است. که نشان دهنده افزایش ماهانه ۲.۵% و ۲.۶% به ترتیب ماه به ماه است.
 

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.