افت سودآوری یک شرکت بورسی

0

به گزارش خبرنگار ایمنا ، شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران (نماد خاهن) در قیمت ۵۱۳ تومان و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس پذیرفته شده است، ارزش بازار این شرکت برابر با ۱۰ هزار میلیارد تومان و در روز جاری حمایت خوب حقوقی در این نماد مشهود بود به صورتی که نزدیک به ۴۵ درصد خرید توسط حقوقی و ۱۰۰ درصد فروش توسط حقیقی انجام شد، این شرکت در چهار فصل اخیر خود سود ۳۱ تومانی را شناسایی کرده است و پی بر ای ۱۶ واحدی را به خود اختصاص داده است.

این شرکت از سقف اردیبهشت ماه تا کنون افت ۴۰ درصدی را به ثبت رسانده است، البته افت ۵۲ درصدی را داشته که بخشی از عقب ماندگی خود را جبران کرده است.

این شرکت در سه ماهه سال جاری به درآمد عملیاتی ۵۳۲ میلیارد تومان رسیده است و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به ۲۸۳ میلیارد تومان رسیده است و رشد ۳۵ درصدی هزینه‌های عملیاتی را داشته است و سود ناخالص شرکت برابر با ۲۴۸ میلیارد تومان بوده است.

هزینه‌های فروش اداری و عمومی برابر با ۲۴ میلیارد تومان تومان است که رشد ۳۸ درصدی داشته است.

سایر درآمدها برابر با ۱۵ میلیارد تومان و سود عملیاتی شرکت برابر با ۲۳۹ میلیارد تومان بوده است که افت ۳۳ درصدی داشته است، میزان مالیات پرداختی شرکت برابر با ۲۴ میلیارد تومان بوده که رشد ۴۲ درصدی داشته است.

سود خالص عملیات در حال تداوم برابر با ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که افت ۳۳ درصدی را به ثبت رسانده است، سود به ازای هر برگه سهم برابر ۱۰ تومان بوده است.

[انتهای پیام]

منبع: ایمنا

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.