افزایش صادرات دام

0

یک مقام مسئول در وزارت صنایع گفت: ایران در سال جاری (تا پایان 28 اسفند 1394) 45 هزار و 700 تن دام صادر کرده است که نسبت به سال گذشته 48 درصد افزایش داشته است. ، معدن و تجارت. به گزارش ایسنا، به گفته مصیب محمدیان شمالی، گوسفند و بز 80 درصد از صادرات دام را به خود اختصاص داده است. گمرک ایران برای تسهیل صادرات دام و رونق بخشیدن به رشد این بخش، تعرفه 60 درصدی را حذف کرد.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.