افزایش قیمت خانه

0

وزیر امور خارجه و توسعه شهری گفت: قیمت خانه در چهار سال گذشته افزایش نیافته است و انتظار نمی رود که در آینده قابل پیش بینی تغییر کند. “عباس آخوندی نیز گفته شد:” ما در سال ۲۰۰۷ ۶۵۰،۰۰۰ واحد مسکن خالی داشتیم و برای فروش این خانه ها ، تورم باید پایین بماند و از افزایش قیمت های بیشتر جلوگیری شود. ” بانک مرکزی “روندهای ماهانه در بازار مسکن تهران” ، که در اوایل ماه جاری منتشر شد ، نشان می دهد که میانگین قیمت هر متر مربع واحدهای مسکن در پایتخت به ۴۴.۹ میلیون ریال (۱۴۰۰ دلار) در ماه ایرانی دیا (آغاز ۲۱ دسامبر آغاز شده است. ، ۲۰۱۶)، به ترتیب رشد سالانه ۹.۹% و ۴.۱% را نسبت به ماه قبل ثبت کرد.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.