افزایش ۱۵ درصدی صادرات محصولات فولادی در ۵ ماه نخست امسال

0

به گزارش ایران اکونومیست، صادرات تیرآهن در ۵ ماهه ابتدای امسال ۷۸ هزار تن بوده است که با توجه به صادرات ۴۴ هزار تنی در ۵ ماهه نخست سال گذشته صادرات این محصول ۷۷.۳ درصد رشد داشته است.

همچنین صادرات میلگرد در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۵ درصد رشد داشته است، به طوری که در ۵ ماهه ابتدای سال گذشته ۹۲۳ هزار تن میلگرد صادر شده بود که در ۵ ماهه ابتدای امسال صادرات این محصول به ۹۹۲ هزار تن افزایش یافته است.

در مجموع صادرات کل مقاطع طویل فولادی از جمله تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۶ درصد رشد داشته است.

در ۵ ماهه سال گذشته یک میلیون و ۱۸ هزار تن صادرات کل مقاطع طویل فولادی بوده است که در ۵ ماهه ابتدای امسال به یک میلیون و ۱۴۶ هزار تن افزایش یافته است.

همچنین صادرات کل مقاطع تخت فولادی ۳۱.۸ درصد افزایش یافته به طوری که این محصولات در ۵ ماهه ابتدای سال گذشته ۱۴۸ هزار تن صادر شده بود که در ۵ ماهه نخست امسال به ۱۹۵ هزار تن افزایش یافته است.

بر اساس گزارش انجمن فولاد ایران در مجموع صادرات کل محصولات فولادی در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است.

همچنین صادرات محصولات فولاد میانی مانند بیلت و بلوم و اسلب در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴.۸ درصد رشد داشته است. به طوری که در سال گذشته صادرات فولاد میانی ۲ میلیون و ۴۷۸ هزار تن بوده است که در ۵ ماهه ابتدای امسال به ۳ میلیون و ۹۳ هزار تن افزایش یافته است.

صادرات آهن اسفنجی نیز رشد قابل توجهی داشته است به طوری که صادرات این محصول در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳۲.۴ درصد رشد داشته است.

در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۱۳ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده بود که در ۵ ماهه نخست امسال صادرات این محصول به ۷۰۸ هزار تن افزایش یافته است.

واردات تیرآهن در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ در مجموع ۵ هزار تن بوده که در ۵ ماهه ابتدای امسال واردات آن به ۶ هزار تن رسیده است که بر این اساس در واردات این محصول رشد ۲۰ درصدی داشته‌ایم.

واردات و صادرات فولاد میانی و محصولات فولادی در پنج ماهه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (واحد هزار تن)

در مجموع در واردات کل محصولات فولادی در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۵.۵ درصد رشد داشته‌ایم به طوری که در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ واردات کل محصولات فولادی ۲۸۳ هزار تن بوده است که در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ واردات این محصولات به ۵۲۵ هزار تن افزایش یافته است.

بیشترین افزایش واردات مربوط به واردات ورق گرم، ورق سرد و ورق پوشش‌دار بوده است به طوری که واردات ورق گرم در ۵ ماهه ابتدای سال گذشته ۱۱۷ هزار تن بوده است که در ۵ ماهه نخست امسال به ۱۶۶ هزار تن افزایش یافته است. همچنین واردات ورق سرد ۵۹ هزار تن در ۵ ماهه نخست سال گذشته بوده که در ۵ ماهه نخست امسال به ۱۸۷ هزار تن افزایش یافته است و واردات ورق پوشش‌دار در ۵ ماهه نخست سال گذشته ۷۳ هزار تن بوده که در ۵ ماهه ابتدای امسال به ۱۱۲ هزار تن افزایش یافته است.

در واقع واردات کل مقاطع تخت فولادی شامل ورق گرم،ورق سرد و ورق پوشش‌دار ۹۶.۴ درصد در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

پایان پیام/

[انتهای پیام]

منبع: ایران اکونومیست

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.