ایران فرستاده WCO را منصوب می کند

0

مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران طی حکمی مسعود عاطفی را به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی گمرک منصوب کرد. عاطفی پیش از این به عنوان ناظر گمرکات خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد فعالیت می کرد. ایرنا به نقل از بیانیه ایریکا گفت: این انتصاب زمانی است که ایران در حال گسترش همکاری با WCO است و روابط گمرکی با اعضای این سازمان جهانی باید ارتقا یابد. WCO یک سازمان بین دولتی است که مقر آن در بروکسل، بلژیک است و نماینده ۱۸۱ گمرک در سراسر جهان است که به طور جمعی تقریباً ۹۸٪ تجارت جهانی را پردازش می کنند. WCO به عنوان مرکز جهانی تخصص گمرک، تنها سازمان بین المللی دارای صلاحیت در امور گمرکی است که به درستی می تواند خود را صدای جامعه بین المللی گمرک بنامد.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.