ایران می گوید برنامه ریزی مأموریت فضایی سرنشین

0

رئیس موسسه تحقیقات هوافضا ایران گفت: ایران در حال مطالعه احتمال ارسال یک فضانورد به فضا است.

فتح الله اومی گفت: آژانس فضایی در حال بررسی امکان پرتاب یک برنامه فضایی با یک فضانورد در فضاپیما است.

وی گفت: این برنامه در دو مرحله انجام خواهد شد.

اولین مورد شامل یک پرواز زیر مدار زیر مدار است و دوم (ظاهراً عملیاتی تا سال ۲۰۲۵) یک راه اندازی مدار خواهد بود.

پرواز فضایی زیر مداری، پروازی فضایی است که در آن فضاپیما به فضا می‌رسد، اما مسیر حرکت آن با جو یا سطح جسم گرانشی که از آن پرتاب شده است، قطع می‌کند، به طوری که یک دور مداری کامل نمی‌شود.

پرواز فضایی مداری پرواز است که در آن یک فضاپیما در یک مسیر قرار می گیرد که می تواند حداقل برای یک مدار در فضا بماند. به گفته رئیس ARI ، این موسسه قبل از شروع پرواز انسان ، یک ربات یا یک نمونه زنده را به فضا ارسال می کند.

ایران گفته است که در سال ۲۰۱۳ با بازگشت پرواز به زمین با میمون زنده ، میمون را به فضا فرستاد.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.