بازده پتروشمه ایران به ۱۸ میلیون تن رسید

0

ایران در چهار ماهه نخست سال مالی جاری (۲۱ مارس تا ۲۲ ژوئیه) حدود ۱۸ میلیون تن مواد پتروشیمی و پلیمری تولید کرد که نزدیک به یک سوم هدف تولید خود را برآورده کرد. سال.

به گزارش نیپنا، علی محمد بوساق زاده، معاون کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تولید شرکت های پتروشیمی در دوره چهار ماهه به ۱۸ میلیون تن رسید… حدود ۶۰ درصد عرضه صادر و مابقی در بازار داخلی مصرف می شود. روز یکشنبه.

پیش بینی می شود این کشور تا مارس ۲۰۱۸ ۵۶ میلیون تن پتروشیمی تولید کند که تقریباً ۱۰ درصد بیشتر از سال گذشته است که از مرز ۵۰ میلیون تن فراتر رفت.

قرار است ظرفیت اسمی تولید به ۷۲ میلیون تن برسد.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.