بانکها موظفند بخش انطباق را راه اندازی کنند

0

بانک مرکزی ایران در آخرین دستورالعمل خود که در روز شنبه منتشر شد ، کلیه مؤسسات مالی معتبر را به ایجاد یک بخش انطباق مستقل موظف می کند ، زیرا حرکت می کند تا به کمبودهای بانکهای ایران در دیدار با شستشوی جهانی ضد پول و مبارزه با مقررات تأمین مالی تروریسم وصل شود. /p>

“دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری” روز پنجشنبه با هدف “مهار خسارات احتمالی ناشی از جریمه ها و مجازات های قانونی ، مجازات های انضباطی و تأثیرات جانبی بر اعتبار بانک ها” به طور رسمی به کلیه موسسات مالی ایران ابلاغ شد. همانطور که در متن دستورالعمل ذکر شده است.

این در ابتدا توسط شورای پول و اعتباری به رهبری CBI-یک نهاد برتر تصمیم گیری-در تاریخ ۳ اکتبر تصویب شد و باید طی شش ماه از زمان ابلاغیه اجرا شود ، به این معنی که همه بانک ها و موسسات اعتباری باید انطباق کنند این وزارتخانه اندکی پس از آغاز سال مالی بعدی ایران در مارس ۲۰۱۸.

مسئولیت های هیئت مدیره

این بخشنامه بخش عمده ای از مسئولیت انطباق را بر روی شانه های مؤسسات مؤسسات که مسئولیت نظارت بر ریسک های انطباق را بر عهده دارند و سیاست هایی را برای شناسایی ، اولویت بندی ، مدیریت و کنترل ریسک انطباق و نحوه گزارش آن ارائه می دهد ، قرار می دهد.

این دستورالعمل گفت: “هیئت مدیره موظف است حداقل یک بار در سال کیفیت مدیریت ریسک انطباق در موسسه اعتباری را ارزیابی کند.”

همچنین موظف است از اجرای مؤثر سیاست های انطباق آن اطمینان حاصل کند و در صورت لزوم اقدامات انضباطی انجام دهد و یک کمیته تخصصی انطباق ایجاد کند.

رئیس کمیته باید بر اساس معیارهای حرفه ای تعیین شده توسط CBI از یکی از اعضای غیر اجرایی هیئت انتخاب شود و نباید عضو هیچ کمیته مشابه دیگری باشد.

با توجه به بخش انطباق، هیئت مدیره موظف است به وضوح مسئولیت های خود را از حسابرسی و بازرسی داخلی متمایز کند، زیرا باید فردی را به عنوان رئیس بخش انطباق به CBI معرفی کند.

معیارهای بخش انطباق

بانک مرکزی تاکید می کند که بخش انطباق باید در عین استقلال کامل و دسترسی به اعضای هیئت مدیره از اختیارات و جایگاه شرکتی برخوردار باشد.

در این بخشنامه آمده است: «مدیرعامل، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری باید به استقلال بخش انطباق احترام بگذارند و از مداخله در امور آن خودداری کنند». /p>

علاوه بر این، بخش انطباق باید بدون محدودیت به داده‌های سایر بخش‌های داخل موسسه دسترسی داشته باشد و باید منابع کافی از نظر بودجه، نیروی کار و فناوری را در اختیار داشته باشد، در حالی که همه کارکنان آن باید در زمینه‌های خود متخصص باشند و دائماً کار کنند. از طریق آموزش دوره ای و سازماندهی شده به روز می شود.

وظایف بخش انطباق

طبق دستورالعمل CBI، بخش انطباق باید از پایبندی کامل به مقررات در تمام سطوح مؤسسه مالی، از جمله بخش‌های فرعی مستقل و شعب مستقر در خارج از کشور اطمینان حاصل کند.

علاوه بر تهیه گزارش‌های دوره‌ای، بخش انطباق باید راهنمایی‌هایی را در مواردی که شاهد خطاها است ارائه دهد و در صورت وجود کاستی‌های متعدد، باید سریعاً آنها را به کمیته انطباق و هیئت مدیره گزارش کند.

بخش انطباق برای اجرای وظایف خود با توجه به رعایت کلیه مقررات به ویژه مقررات پیشگیرانه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​پولشویی، جرایم مالی و تحریم های بین المللی، باید معیارها و دستورالعمل هایی را تدوین کند که به تصویب هیات مدیره برسد. بانک مرکزی گفت.

به عنوان رئیس بخش تحقیقات و مقررات بانکی بانک مرکزی، یکی از دو اداره ای که ساختار این بخشنامه را طراحی کرده اند، گفت: بانک های بین المللی در برقراری ارتباط خبرنگاری با همتایان ایرانی خود توجه ویژه ای به رعایت این قانون دارند، موضوعی که برای آنها بسیار مشکل ساز شده است. کشور.

حمیدرضا غنی آبادی گفت: «عدم توجه کافی به این موضوع کلیدی در گذشته آسیب‌های زیادی به وام‌دهندگان ایرانی وارد کرده است، در حالی که ارتباط آنها با صحنه بین‌المللی در زمانی که نقش و اهمیت رعایت مقررات بانکی در کانون توجه قرار داشت، قطع شده است». خبرگزاری فارس ضمن اشاره به سال های بلافاصله پس از رکود بزرگ در سال ۲۰۰۷ و تحریم های چندجانبه علیه ایران.

CBI همچنین در بخشنامه خود تعدادی معیار برای رئیس بخش انطباق و شرایط لازم برای گزارش انطباق تعیین کرده است.

این حکم می‌دهد که رئیس بخش باید مستقل و توانا باشد، هیچ گونه مسئولیت مدیریتی یا مالی در جای دیگری نداشته باشد، در حالی که اشاره می‌کند که هر گزارشی که توسط بخش انطباق تهیه می‌شود باید کامل و مؤثر در رفع مشکلات فعلی یا آتی باشد.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.