بانکها موظفند بخش ریسک را ایجاد کنند

0

مدیر عامل بانک سپه گفت: بانک مرکزی ایران از بانک‌ها خواسته است تا در راستای توافقنامه بازل ۲ که در ژوئن ۲۰۰۴ توسط کمیته نظارت بانکی بازل در ژوئن ۲۰۰۴ صادر شد، واحد ریسک انطباق ایجاد کنند. . به گزارش ایلنا، محمدکاظم چغازردی همچنین گفت: بر اساس بازل ۲، بانک‌ها علاوه بر ریسک‌های رایج، باید ریسک‌های ناشی از زیر پا گذاشتن مقررات، استانداردها و قراردادهای داخلی یا بین‌المللی را شناسایی، کنترل و خاتمه دهند. بازل II یک استاندارد تجاری بین‌المللی است که مؤسسات مالی را ملزم می‌کند تا ذخایر نقدی کافی را برای پوشش ریسک‌های ناشی از عملیات حفظ کنند. بخش انطباق مانند نیروی پلیس داخلی یک بانک عمل خواهد کرد که تضمین می‌کند مؤسسه مالی با قوانین و مقررات قابل اجرا مطابقت دارد و به حفظ یکپارچگی و شهرت بانک کمک می‌کند.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.