بانک اکو مجاز به افتتاح دفتر ایران است

0

کابینه حسن روحانی، رئیس جمهور به بانک مرکزی ایران اجازه داد تا وارد مذاکره شود و «توافقنامه کشور میزبان» مورد نیاز بانک تجارت و توسعه اکو برای افتتاح دفتر نمایندگی در ایران را امضا کند. به گزارش ایبِنا، هیئت وزیران در جلسه یکشنبه خود درباره این بانک که زیر نظر سازمان همکاری های اقتصادی تأسیس شده است، حکم صادر کرد. ETDB یک بانک توسعه چندجانبه منطقه ای است که هدف آن ارتقای توسعه اقتصادی-اجتماعی و تجارت درون منطقه ای بین کشورهای عضو اکو، یعنی پاکستان و ترکیه است. وام دهنده که در سال ۲۰۰۵ با دفتر مرکزی آن در استانبول تاسیس شد، در سال ۲۰۰۸ فعالیت خود را آغاز کرد.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.