برای افزایش ارزش افزوده کشاورزی فراخوانی کنید

0

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: بخش کشاورزی ایران به طور متوسط ​​۲۵۰ درصد از محصولات خام ارزش افزوده ایجاد می کند.

به گزارش ایرنا، حسین صفایی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای دیگر ۱۳۰۰ درصد ارزش افزوده را در بخش کشاورزی خود تولید می کنند، همچنین خواستار برنامه ریزی دقیق برای افزایش ارزش افزوده در کل زنجیره تولید شد که از مزرعه شروع می شود و به میز شام ختم می شود.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.