بیمه پارسیان در یک‌ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ درآمد ۳۱۲,۱ میلیارد تومانی کسب کرد

0
به نقل از ایلنا:

رشد ۱۰۰ درصدی درآمد بیمه پارسیان در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱


شرکت بیمه پارسیان طی یک ماهه مرداد ۱۴۰۲مجموعا ۱۰.۱۴۱.۸۶۳ میلیون ریال از محل حق بیمه صادرشده (فروش قبولی اتکایی) درآمد کسب کرده و در بخش خسارت‌ها نیز مبلغ ۷.۰۲.۶۷۸ میلیون ریال پرداخت کرده است. جمع درآمد این شرکت بیمه‌ای در مردادماه امسال به ۳.۱۲۱.۱۸۵ میلیون ریال رسید.

شرکت بیمه پارسیان در مردادماه گذشته ۲.۸۹۴.۰۷۸ میلیون ریال از محل صدور بیمه درمانی، ۳.۲۳۲.۷۹۹ میلیون ریال از محل صدور بیمه ثالث اجباری، ۴۸۲.۸۳۸ میلیون ریال از صدور بیمه حوادث سرنشین، ۷۱۶.۸۳۳ میلیون ریال از محل صدور بیمه بدنه خودرو، ۱۴۶.۳۰۲ میلیون ریال از صدور بیمه آتش‌سوزی، ۲۰۸.۷۷۶ میلیون ریال از صدور بیمه باربری، ۴۸۴.۱۵۴ میلیون ریال از محل صدور بیمه مسئولیت، ۱۳۲.۱۸۰میلیون ریال از صدور بیمه مهندسی، ۱۰.۹۹۶ میلیون ریال از صدور بیمه کشتی، ۹۲۴.۸۴۲ میلیون ریال از محل فروش بیمه هواپیما، ۴۳۱.۹۳۱ میلیون ریال از صدور بیمه نفت و انرژی، ۳۰.۷۰۰ میلیون ریال از صدور بیمه حوادث، ۳۲۴.۳۰۶ میلیون ریال از صدور بیمه زندگی اندوخته‌دار، ۱۲۹.۸۸۲ میلیون ریال از محل صدور بیمه زندگی غیر اندوخته‌دار و ۶۴۵ میلیون ریال از محل بیمه پول، درآمد فروش کسب کرده است.

این شرکت بیمه‌ای همچنین در مجموع ۷.۰۲۰.۶۷۸ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده و با محاسبه مجموع ۱۰.۱۴۱.۸۶۳ میلیون ریالی از محل صدور بیمه‌نامه‌ها، تراز مثبت درآمدهای شرکت در مردادماه گذشته ۳.۱۲۱.۱۸۵ میلیون ریال رسیده است.

گفتنی است؛ مجموع درآمدهای شرکت بیمه پارسیان در مدت مشابه سال قبل (یک‌ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۱) از محل صدور انواع بیمه‌نامه‌ها و فروش، مبلغ ۵.۳۴۳.۶۳۰ میلیون ریال درآمد کسب کرده بود که در مقایسه با مردادماه امسال، عملکرد دوبرابری داشته و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی کسب کرده است.

همچنین کاهش ۳.۷۱۹.۴۹۰ میلیون ریالی خسارت‌های پرداختی بیمه پارسیان در یک ماهه منتهی به ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد درآمد این شرکت در تابستان امسال دارد.

مولود غلامی- خبرنگار اقتصادی

 

 

نرم افزار موبایل ایلنا

[انتهای پیام]

منبع: ایلنا

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.