تعاونی ها ۱۶.۵ ٪ از واحدهای صنعتی را اداره می کنند

0

تعاونی ها ۱۶.۵ درصد از واحدهای صنعتی ایران و ۶.۶ درصد از کل مشاغل ایجاد شده در بخش صنعت را تشکیل می دهند.

در حال حاضر نزدیک به ۱۷۲۰۰ تعاونی در زمینه های مختلف صنعتی فعال هستند که برای ۱۸۴۰۰۰ نفر شغل ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود ۱۹۶ هزار نفر در سراسر کشور عضو تعاونی های صنعتی هستند.

تعاونی به شرکتی اطلاق می شود که تحت مالکیت، کنترل و اداره یک گروه به نفع خود است. هر یک از اعضا بر اساس اصل یک عضو، یک رای، و نه به نسبت سهم سهام خود، در سرمایه شرکت مشارکت می‌کنند و در کنترل شرکت سهیم هستند.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.