تغییرات در تولید مواد غذایی اصلی طی یک دهه

0

تولید شیر، مرغ و تخم مرغ از سال مالی ۷-۲۰۰۶ تا ۱۷-۲۰۱۶ رشد ۲۵ درصدی، ۵۲ درصدی و ۳۹ درصدی را ثبت کرده است، در حالی که بر اساس گزارش اخیر، تولید گوشت قرمز در طول دوره ۱۰ ساله نزدیک به ۱ درصد کاهش داشته است. گزارش مرکز آمار ایران منتشر شد. به گزارش ایلنا، سرانه تولید شیر، مرغ و تخم مرغ از ۱۱۰ کیلوگرم، ۱۹ کیلوگرم و ۱۰ کیلوگرم به ۱۲۱ کیلوگرم، ۲۶ کیلوگرم و ۱۲ کیلوگرم افزایش یافت و سرانه تولید گوشت قرمز از ۱۲ کیلوگرم به ۱۰ کیلوگرم در دوره مورد بررسی کاهش یافت.

Premium

اشتراک در Financial Tribune برای ادامه خواندن این مقاله یا ورود به سیستم اگر قبلاً مشترک هستید، وارد حساب خود شوید.

درباره طرح‌های اشتراک ما اینجا

بیشتر بیاموزید..

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.