خرید تضمین شده انگور در کردستان

0

خرید انگور سیاه کشت شده در ۹۱۰۰ هکتار از استان کردستان توسط سازمان تعاون روستایی کردستان در سال جاری (اسفند ۹۶ تا ۱۳۹۶) تضمین شده است. به گزارش روزنامه شهروند، احمد زکریایی نژاد، یکی از مقامات این سازمان، گفت که این اقدام با هدف مقابله با بزرگترین چالش پیش روی کشاورزان محلی، یعنی بازاریابی است. به نظر می‌رسد سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی با خرید انگور سیاه به قیمت تضمینی و تحویل آن به استان‌های پرجمعیت تهران، هم تمایل دارد هم کشاورزان را جلب کند و هم مشاغل استان را تثبیت کند. وی گفت: کشاورزی ارگانیک انگور سیاه در کردستان و کیفیت استثنایی آن می تواند این میوه را به یک برند جهانی تبدیل کند، در حالی که تا کنون تنها یک سوم تولید آن به کشورهای اروپایی مانند ارمنستان صادر می شود. ۱۳۰۰۰ کشاورز از طریق کشت انگور در کردستان امرار معاش می کنند. آنها به طور متوسط ​​در هر هکتار ۶ تن انگور تولید می کنند و استان خود را به تولیدکننده عمده انگور در ایران تبدیل کرده اند. پیش بینی می شود امسال حدود ۹۶ هزار تن انگور از جمله ۵۰ هزار تن انگور سیاه در کردستان تولید شود. زکریایی نژاد نبود صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و موانع صادرات را عمده ترین چالش های پیش روی کشاورزی در کردستان دانست و افزود: سازمان جهاد کشاورزی کردستان به دنبال ثبت انگور سیاه ارگانیک کردستان به عنوان یک برند جهانی است.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.