داده های مربوط به درآمد، هزینه های خانوار

0

میانگین درآمد سالانه خانوارهای ایرانی در مناطق شهری 278.87 میلیون ریال (حدود 7411 دلار به نرخ ارز جاری) و هزینه آنها 264.4 میلیون ریال (6973 دلار) در اسفند مالی 1393 بوده است. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از مرکز آمار ایران، نسبت به سال قبل به ترتیب 15.6 و 11.7 درصد رشد داشته است. برای مناطق روستایی، متوسط ​​درآمد و هزینه سالانه 161 میلیون ریال (4279.5 دلار) و 147 میلیون ریال (3906 دلار) بود که نشان دهنده رشد 9.7 درصدی و 6.1 درصدی برای مدت مشابه مورد بررسی است.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.