داده های مربوط به درآمد، هزینه های خانوار

0

میانگین درآمد سالانه خانوارهای ایرانی در مناطق شهری ۲۷۸.۸۷ میلیون ریال (حدود ۷۴۱۱ دلار به نرخ ارز جاری) و هزینه آنها ۲۶۴.۴ میلیون ریال (۶۹۷۳ دلار) در اسفند مالی ۱۳۹۳ بوده است. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از مرکز آمار ایران، نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۵.۶ و ۱۱.۷ درصد رشد داشته است. برای مناطق روستایی، متوسط ​​درآمد و هزینه سالانه ۱۶۱ میلیون ریال (۴۲۷۹.۵ دلار) و ۱۴۷ میلیون ریال (۳۹۰۶ دلار) بود که نشان دهنده رشد ۹.۷ درصدی و ۶.۱ درصدی برای مدت مشابه مورد بررسی است.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.