دخل و خرج بودجه در چهار ماه اول امسال مشخص شد

0

رییس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد که دولت فشار زیادی به خود آورد که از تنخواه (مکانیسم استقراض از منابع وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی) استفاده نکند اما طبق بررسی‌ها، از شرکت‌های وزارت نفت ۳۰ هزار میلیارد تومان تنخواه مورد استفاده قرار گرفته است.

 

سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش داده که در چهار ماه ابتدایی امسال، از ۷۰۷ هزار میلیارد تومان از کل اعتبارات مصوب بودجه، حدود ۶۵ درصد تحقق پیدا کرده. این عددی است به میزان ۴۶۰ هزار میلیارد تومان و با این حساب ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه در ۴ ماه ابتدایی امسال، تحقق نیافته است.

 

بنابراین این سوال مطرح می‌شود که دولت در این مدت زمان چقدر کسری بودجه داشته که از منابع دیگری آن را تامین کرده است؟ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید این کسری حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

 

هزینه‌ها

پرداخت‌های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، دارای عملکرد ۷۷.۵ درصدی بوده که نشان می‌دهد ۳۹۷ همت در این زمینه تخصیص یافته است. جزییات پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد که مجموع اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲، ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است و برای چهار ماهه سال ۱۲۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. اما از این رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که معادل ۲۱ درصد رقم مصوب به نسبت چهار ماه ابتدایی سال است.

 

وضعیت پرداخت‌های مرتبط با تملک دارایی‌های مالی حاکی از آن است که این پرداخت‌ها، نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، حدود ۵۵ درصد عملکرد داشته یعنی معادل حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان است.

 

درآمد‌ها

بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عملکرد منابع عمومی دولت در این چهار ماه، بالغ بر ۴۵۰۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری حدو ۶۴ درصد تحقق پیدا کرده است. درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مبلغ ۱۰۴.۶ بوده، که نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری (۲۴۹ هزار میلیارد تومان) تنها ۴۲ درصد تحقق پیدا کرده است.

 

همچنین درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در سال جاری نسبت به مصوب چهاردوازدهم (۱۰۱ هزار میلیارد تومان)، فقط ۴۰ درصد تحقق پیدا کرده است. این عدد معادل حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به عدم فروش اوراق در ۴ ماهه اول، به نظر می‌رسد بیشتر از طریق سود سهام شرکت‌های دولتی تامین شده باشد. با این حال بر اساس سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه، در ماه‌های گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای طرح‌های تملک اختصاص داده شده است. در مورد درآمد‌های مالیاتی و گمرکی و سایر درآمد‌ها نیز بر اساس سخنان منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در ۴ ماه ابتدای سال درآمد این بخش ۸۴.۸ درصد تحقق داشته که معادل حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان در این زمینه کسری وجود دارد.

 

کسری منابع

با توجه به اینکه بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، به میزان ۴۶۰ هزار میلیارد تومان از مصارف محقق شده و از طرف دیگر بالغ بر ۴۵۰۷.۸ هزار میلیارد تومان منابع وصول شده است، لذا در ۴ ماهه امسال به‌رغم عدم تحقق ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از مصارف، حدود ۹.۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع وجود داشته که احتمالا از سایر منابع تامین شده است.

 

با این حال در صورتی که هزینه‌ها بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس لحاظ شود که حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بیشتر است، کسری منابع نیز به همین میزان اضافه شده و به حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در همین راستا رییس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد که دولت فشار زیادی به خود آورد که از تنخواه (مکانیسم استقراض از منابع وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی) استفاده نکند، اما طبق بررسی‌ها، از شرکت‌های وزارت نفت ۳۰ هزار میلیارد تومان تنخواه مورد استفاده قرار گرفته است.

منبع: روزنامه اعتماد

[انتهای پیام]

منبع: ایران اکونومیست

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.