درآمد عمومی تهران ۱۸.۵ ٪

0

استان تهران در ۱۱ ماهه سال گذشته (۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۶) ۲۹۰.۸۹ تریلیون ریال (۷.۶۵ میلیارد دلار) درآمد عمومی داشته است که ۱۸.۵ درصد افزایش داشته است. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و دارایی استان نسبت به مدت مشابه یک سال قبل گفت:

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آقایی گفت: مالیات مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب ۱۵۳.۴۱ میلیارد ریال (۴.۰۳ میلیارد دلار) و ۱۲۳.۳ میلیارد ریال (۳.۲۴ میلیارد دلار) و مابقی از محل سایر منابع بوده است.

آقایی خاطرنشان کرد: درآمد عمومی استان در سال گذشته ۳۸۲.۷۶ میلیارد ریال (۱۰.۰۷ میلیارد دلار) برآورد شده است.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.