رشد ۱۰۶ درصدی سود خالص یک شرکت بورسی

0

به گزارش خبرنگار ایمنا ، شرکت صنایع شیمیایی سینا (نماد شسینا) در سقف قیمتی ۵۱۹ تومانی امروز به صف خرید رسید و ناظر بازار به دلیل رشد قیمتی ۵۰ درصدی این نماد را ممنوع و متوقف کرد، در یک هفته اخیر این شرکت روند مثبتی داشته و در بسیاری از روزها در صف خرید قرار داشته است، پی بر ای این شرکت برابر با ۲۵ واحد و پی بر ای گروه این شرکت برابر با ۷ واحد است، این شرکت پذیرفته شده در تابلوی فرعی بازار اول بورس است و ارزش بازار آن برابر با یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است و تعداد برگه سهام این شرکت برابر با سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون برگه سهم است.

این شرکت در دوره سه ماهه نخست سال جاری به درآمد ۹۱ میلیارد تومانی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۷ درصدی داشته است و بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی شرکت به سطح ۶۷ میلیارد تومان رسیده است و که رشد ۱۱ درصدی داشته است و سود ناخالص شرکت به ۲۳ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۱۱۹ درصدی به ثبت رسانده است و هزینه‌های فروش و اداری شرکت به ۱۱ میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۱۴ درصدی را به ثبت رسانده است.

سایر درآمدهای شرکت برابر با هفت میلیارد و سود عملیاتی شرکت برابر با ۱۹ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان بوده است که رشد ۹۷ درصدی را به ثبت رسانده است، هزینه‌های مالی شرکت برابر ۷۳۵ میلیون تومان و سود شرکت قبل از پرداخت مالیات برابر با ۱۹ میلیارد تومان بوده است که رشد ۱۰۱ درصدی داشته است.

مالیات پرداختی شرکت برابر با ۴۹۷ میلیون تومان بوده است که سود خالص شرکت را به ۱۸ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان کاهش داده است که در مجموع این سود رشد ۱۰۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سه ماهه سال قبل داشته است، سود هر برگه سهام این شرکت برابر با ۵۳ ریال بوده است، همچنین سرمایه ثبت شده شرکت برابر با ۳۵۹ میلیارد تومان است.

[انتهای پیام]

منبع: ایمنا

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.