شرکت های تابعه بانک مسکن

0

بانک مسکن (بانک مسکن) پیشنهاد راه اندازی بانک های تابعه داخلی را به بانک مرکزی ارسال کرد. به گزارش روز دوشنبه banker.ir، محمد هاشم بوت شکن، مدیرعامل مسکن گفت: بانک مرکزی از این پیشنهاد استقبال کرده و پیش نویس آیین نامه تاسیس موسسات مالی داخلی را آماده کرده است. بانک مسکن دو زیرمجموعه یکی برای توسعه منطقه محروم مکران در سیستان بلوچستان و دیگری در تهران برای کمک به نوسازی بافت های قدیمی شهری راه اندازی می کند.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.