صادرات نیمه تمام با رشد استفاده از فولاد تمام شده افزایش می یابد

0

آخرین گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان داد که صادرات فولاد نیمه تمام ایران در شش ماهه نخست سال مالی جاری (۲۱ مارس تا ۲۲ شهریور) به ۳.۱۹ میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶ درصد رشد داشته است.

محموله های اسلب بخش عمده ای از صادرات H1 را تشکیل می دهند و به ۱.۶ میلیون تن رسیده اند که ۱۸۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل نشان می دهد. صادرات بیلت و شکوفه با ۲۴ درصد رشد به ۱.۵۸ میلیون تن در رتبه بعدی قرار گرفت.

صادرات فولاد تمام شده با ۵۲ درصد کاهش به ۵۷۶۰۰۰ تن رسید. میلگرد و کلاف های روکش دار تنها محصولاتی بودند که با ۲۷۸۰۰۰ تن افزایش به ترتیب ۱۰۰% و ۲۵۰۰۰ تن افزایش ۶۷% داشتند.

کلاف و تیرهای نورد گرم و سرد با ۸۰، ۹۵ و ۲۰ درصد کاهش در سال گذشته به ترتیب به ۱۵۶۰۰۰، ۶۰۰۰ و ۸۶۰۰۰ تن رسیدند.

با ادامه روند غالب سال، واردات تقریباً در کل طیف محصولات فولادی به جز چند محصول کاهش یافت. واردات فولاد نیمه تمام با ۸۹ درصد و ۳۱ درصد کاهش در سال گذشته به ترتیب به ۱۳۰۰۰ و ۱.۰۲ میلیون تن رسید. تیرآهن و کلاف پوشش داده شده تنها محصولاتی بودند که واردات آنها رشد ثبت کرد.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

امسال تاکنون تغییری در الگوی معاملات فولادسازان ایرانی ثبت نشده است. صادرات نیمه برجستگی پیدا کرده است در حالی که فولاد کمتری به خارج از کشور ارسال شده است.

این را می توان بیشتر با تغییر الگوی عرضه بزرگترین فولادساز تخت ایران، شرکت فولاد مبارکه توضیح داد که توجه خود را از بازارهای خارج از کشور به سمت کاربران داخلی معطوف کرده است. این امر به ویژه در کاهش ماهانه در محموله های کویل های نورد گرم و سرد MSC قابل مشاهده است.

بر این اساس، افزایش محموله های میلگرد را می توان ناشی از حرکت شرکت ذوب آهن اصفهان در جهت مخالف نسبت به MSC دانست. این فولادساز کهنه کار بدهی در مواجهه با رکود در بخش ساخت و ساز داخلی، صادرات را تقویت می کند.

داده های استفاده از فولاد H1 ایران نشان می دهد که مصرف فولاد نیمه تمام با ۴ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۷.۲۶ میلیون تن رسیده است در حالی که مصرف فولاد نهایی با رشد ۱۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۰.۱ میلیون تن رسیده است. استفاده ظاهری فولاد در سال جاری تاکنون ماه به ماه در حال افزایش بوده است.

HRC با ۴.۰۵ میلیون تن، بالاترین میزان مصرف را در میان محصولات نهایی داشت که ۱۳ درصد افزایش در سال گذشته داشت. پس از آن میلگرد با ۲.۸ میلیون تن کاهش ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل. CRC با ۱.۵ میلیون تن، ۴۰% افزایش نسبت به سال قبل؛ کویل پوشش داده شده با ۹۲۲۰۰۰ تن، افزایش ۳۹ درصدی نسبت به سال قبل؛ و تیرآهن با ۳۹۴۰۰۰ تن، کاهش ۲ درصدی نسبت به سال قبل.

فولادسازان ایرانی در دوره شش ماهه ۱۰.۴ میلیون تن نیمه تمام و ۹.۶۸ فولاد تمام شده تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۴ و ۱۱ درصد رشد داشته است.

در مورد فولاد تمام شده، HRC با ۳.۷۶ میلیون تن، سهم عمده تولید را داشت که رشد ۷ درصدی را در سال گذشته به ثبت رساند. پس از آن میلگرد با ۳.۰۷ میلیون تن کاهش ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل قرار گرفت. CRC با ۱.۱۹ میلیون تن، افزایش ۳۷ درصدی نسبت به سال قبل؛ کویل پوشش داده شده با ۷۷۸۰۰۰ تن، افزایش ۵۱ درصدی نسبت به سال قبل؛ تیرآهن با ۴۶۰ تن کاهش ۷ درصدی نسبت به سال قبل. و «سایر محصولات فولادی» با ۴۱۵۰۰۰ تن، افزایش ۱۴۶ درصدی نسبت به سال قبل.

برای نیمه، تولید بیلت و بلوم با ۱۵ درصد افزایش به ۵.۵۶ میلیون تن رسید و تولید اسلب با ۱۳ درصد افزایش به ۴.۸۷ میلیون تن رسید.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.