فعالیت‌های غیرقانونی هیات امنای شهرک خاوران

0
به نقل از ایلنا:


هیات امنای دوره اول و دوره دوم شهرک صنعتی خاوران فعالیت‌های غیرقانونی بسیاری انجام داده‌اند.

حدود ۳۸ هکتار زمین از سوی شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۳ به صنف درودگران و مبل‌سازان تخصیص یافت. این اقدام در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نظام صنفی و و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صورت گرفت. همچنین زمین‌ها با واسطه از منابع طبیعی تامین و به قیمت نازل و سوبسیدی متری هزار و ۱۰۰ و۵ هزار و ۵۰ تومان به فروش رسید. با این اقدام شهروندان تهرانی با هزینه‌ای که به طور غیر مستقیم ودر قالب عوارض شهری پرداخت کرده بودند از حق خود برای دوری از آلودگی صوتی و محیطی برخوردار شوند. به همین منظور نیز شرکت ساماندهی مشاغل تهران و اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران قراردادی منعقد کرده و مشاغل مربوطه را به زمین تخصیص یافته انتقال دادند.

در ادامه سوله‌های کارگاهی و اماکن تجاری توسط هیات امنای منتخب اعضای صنف درودگران و مبلسازان ساخته شد. سپس قرار شد اسناد مالکیت به نام خریداران صادر شود اما در خلا نظارتی شدید و به دلیل سواستفاده از جایگاه شغلی، این امر صورت نگرفت. اسناد مالکیت زمین‌ها به نام هیات امنای دوره اول و هیات امنای دوره دوم صادر شد. مشکلاتی همچون درگذشت اعضای هیات امنا و مشکلات انحصار وراثت و ادعای وراث نیزز گریبانگیر اعضا شد. اکنون اسناد مالکیت اعضا برای کمتر از ۴ دانگ صادر می‌شود در صورتی که خریدار ۶ دانگ را در مبایعه نامه خریداری کرده است. بیش از ۲۰۰ سند به نام شخص امناء (متهمین در پرونده دادگاه عمومی بخش خاوران)صادر شده بود.

در نهایت با اقدامات اتحادیه قانونی و تحت نظارت نماینده دادستانی در خاوران، ساختار نظارت گریز، غیرقانونی و معیوب هیات امنایی برچیده شده و به جای آن شرکت تعاونی با مدیران منتخب اعضا، تاسیس شد که تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتحادیه اصناف فعالیت می کند.

به موجب بخشنامه نظارت و پیگیری حقوق عامه ، حوزه «صنف» از مصادیق «منفعت عامه» تعریف و احصا شده است. ما اعضای شهرک صنعتی خاوران از دادستانی درخواست می‌کنیم  به جهت جلوگیری از سواستفاده از اسناد مالکیتی که  بطور بلاوجه به نام هیات امنا صادر شده است  و بر خلاف اقرارنامه های موجود که حکایت از فقدان مالکیت واقعی و قانونی مشارالیهم  بر شهرک دارد، ورود کرده  وتمهیدات لازم جهت حفظ حقوق عامه در حوزه صنف اتخاذ شود.

وحید رجبعلی

رییس هیات مدیره شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی و امور اداری مالی شهرک درودگران و نوآوران مجتمع صنعتی خاوران

 

 

نرم افزار موبایل ایلنا

[انتهای پیام]

منبع: ایلنا

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.