فعالیت های فرودگاه ایران شتاب می گیرد

0

شرکت فرودگاه های ایران در اولین ماه از سال جاری ایران (۲۱ مارس-۲۰ آوریل) ۴۲۲۳۰ برخاسته و فرود را ثبت کرده است که نشان می دهد ۱۰ ٪ افزایش در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است.

IAC در وب سایت خود گزارش داد: بیش از ۵.۲ میلیون مسافر و ۵۷.۲۰۰ تن بار در این دوره حمل و نقل شده است که نشان می دهد ۱۶ ٪ افزایش سال گذشته است.

در مورد پروازهای داخلی، بیش از ۳۴۰۰۰ نشست و برخاست ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.

حدود چهار میلیون مسافر و ۳۵۰۰۰ تن کالا در داخل کشور منتقل شدند که نشانگر افزایش ۱۸ ٪ و ۲۲ ٪ به ترتیب در مدت مشابه سال گذشته است.

در عرصه بین المللی، ۸۲۱۷ برخاست و فرود ثبت شد که ۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل داشت.

در مجموع ۱.۲ میلیون مسافر و ۲۱۶۰۰ تن محموله به مقاصد خارج از کشور و از آن جابجا شد که هر کدام ۸ درصد افزایش داشته است.

فرودگاه بین المللی مهرباد تهران در این دوره شلوغ ترین فرودگاه ایران بود و پس از آن فرودگاه بین المللی مشهاد و فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران.

شرکت فرودگاه های ایران بازوی وزارت راه و شهرسازی است که مدیریت ۵۴ فرودگاه در سراسر کشور را بر عهده دارد.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.