قیمت تولید در گاوداری‌های صنعتی چقدر است؟

0

به گزارش ایران اکونومیست ، نرخ تورم قدرت خرید جامعه را تحت شعاع قرار داده و قدرت خرید را کاهش می‌دهد. هزینه تولید و مصرف با نرخ تورم روند نزولی و صعودی دارد و در حال حاضر این امر قیمت تمام شده را در کشور افزایش داده است. به عنوان مثال در بخش غلات، بهار امسال متوسط قیمت کشت یک کیلو گرم گندم ۱۱۴ هزار و ۹۰۹ ریال تمام شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶.۵ درصد افزایش یافته است. یا در بخش حبوبات، در سه ماه اول سال ١۴٠٢، متوسط قیمت کشت یک کیلو گرم نخود ۴۵۰ هزار و ۸۶ ریال و متوسط قیمت کشت یک کیلو گرم عدس ۴۸۶ هزار و ۴۵۷ ریال بوده که نخود نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶.۳ درصد افزایش و عدس نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴.۴ درصد افزایش داشته‌اند. در ادامه هزینه تولید گوشت در کشور می‌آید.

افزایش تورم فصلی

بنا بر گزارش مرکز آمار ایران در فصل بهار ١۴٠٢ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۱۹.۶ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩.٩ درصد)، ٩.٧ واحد درصد افزایش دارد. در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم شیر (۱۶.۷ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم «گوساله نر زیر چهار ماه» (۴.۵ درصد) است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ١۴٠٢ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۴۵.۷ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٨٣.٧ درصد)، ٣٨.٠ واحد درصد کاهش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل بهار ١۴٠٢ نسبت به فصل بهار١۴٠١، ۴۵.٧ درصد افزایش دارد.

در بین اقلام گاوداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به «شیر» (٢٧.٢ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم «گوساله نر زیر چهار ماه» (١٠٧.٨ درصد) است.

کاهش تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۶۶.۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٨١.۵ درصد)، ١۵.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به «کود» (۴٧.۵ درصد) و بیشترین آن مربوط به «گاو شیری» (٧۴.٨ درصد) است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار ١۴٠٢ نشان می‌دهد که عدد شاخص در همه استان‌ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه‌رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۶۱.۲ درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان اردبیل با ۴.٣ درصد است.

مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۱۲۴.۹ درصد (افزایش) و کمترین آن مربوط به استان گلستان با ١۵.۵ درصد (افزایش) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

[انتهای پیام]

منبع: ایران اکونومیست

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.