مقررات نتوانسته اند با fintechs همراه شوند

0

مانند سایر نقاط جهان ، شرکت های فن آوری ایرانی به سرعت در حال رشد هستند ، اما یکی از اعضای انجمن FinTech ایران گفت که مقررات نتوانسته اند با آنها همگام شوند. مهدی ابادی همچنین به ایبنا گفت: “تفاوت قابل توجه بین Fintechs ایرانی و همتایان بین المللی آنها سرعت آهسته ای است که در آن مقررات در مقایسه با پیشرفت شرکت ها تغییر می کند.” او گفت که این امر شرکت ها را به سمت روش آزمون و خطا سوق داده است. ابدی گفت: “اگر این روند ادامه یابد ، یا نهادهای نظارتی و نظارتی مطابق با مقررات عمل می کنند یا شرکت های فن آوری به تدریج مجبور می شوند با شرایط موجود سازگار شوند ، که مطمئناً مانع عملکرد آنها و افزایش هزینه های آنها خواهد شد.”

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.