نرخ طلا، دلار و سکه امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۲/ جهش قیمت دلار و سکه

0

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت طلا،  قیمت سکه  و دلار  بر مدار صعود قرار گرفت

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار  با رشد ۱.۳۵ درصدی به ۲,۳۷۸,۱۰۰ (دو میلیون و سیصد و هفتاد و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۷۸,۱۰۰ ۳۲,۳۰۰ ۱.۳۵ ۱۱:۲۸
۲,۳۴۵,۸۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۰.۶۱ روز قبل
۲,۳۳۱,۳۰۰ ۷۰۰ ۰.۰۳ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار  با رشد ۱.۲۵ درصدی به ۱۰,۲۹۵,۰۰۰ (ده میلیون و دویست و نود و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۲۹۵,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ ۱.۲۵ ۱۱:۲۸
۱۰,۱۶۶,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰ ۰.۷۱ روز قبل
۱۰,۰۹۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۰۱ ۳ روز پیش

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۹۶ درصدی به ۴۹,۶۵۰ (چهل و نه هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۶۵۰ ۴۸۰ ۰.۹۶ ۱۱:۲۸
۴۹,۱۷۰ ۲۹۰ ۰.۵۸ روز قبل
۴۸,۸۸۰ -۲۲۰.۰۰ -۰.۴۶ ۳ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۷۶ درصدی به ۵۳,۴۱۴ (پنجاه و سه هزار و چهارصد و چهارده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۳,۴۱۴ ۴۰۹ ۰.۷۶ ۱۱:۲۰
۵۳,۰۰۵ -۱۳۲.۰۰ -۰.۲۵ روز قبل
۵۳,۱۳۷ -۲۶۹.۰۰ -۰.۵۱ ۳ روز پیش

قیمت پوند امروز

امروز پوند برخلاف با رشد ۰.۷۶ درصدی به ۶۲,۳۴۸ (شصت و دو هزار و سیصد و چهل و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۲,۳۴۸ ۴۷۸ ۰.۷۶ ۱۱:۲۰
۶۱,۸۷۰ -۶۵.۰۰ -۰.۱۱ روز قبل
۶۱,۹۳۵ -۲۳۰.۰۰ -۰.۳۸ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

امروز درهم امارات (حواله)  با رشد ۰.۵۸ درصدی به ۱۳,۷۰۰ (سیزده هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۷۰۰ ۸۰ ۰.۵۸ ۱۱:۲۸
۱۳,۶۲۰ ۷۰ ۰.۵۱ روز قبل
۱۳,۵۵۰ -۴۰.۰۰ -۰.۳ ۳ روز پیش

امروز دلار کانادا با رشد ۰.۷۶ درصدی به ۳۶,۴۴۴ (سی و شش هزار و چهارصد و چهل و چهار ) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی

امروز سکه امامی با رشد ۰.۹۱ درصدی به ۲۸,۳۹۸,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و سیصد و نود و هشت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۳۹۸,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰ ۰.۹۱ ۱۱:۲۸
۲۸,۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰ ۰.۴۸ روز قبل
۲۸,۰۰۲,۰۰۰ -۳,۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

امروز نیم سکه با رشد ۰.۹۸ درصدی به ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۹۸ ۱۱:۲۸
۱۵,۰۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۳ روز قبل
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

امروز ربع سکه با رشد ۰.۴۹ درصدی به ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

امروز هر سکه گرمی با رشد ۰.۸۳ درصدی به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید.

[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.