نرخ طلا، دلار و سکه امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۲

0

به گزارش اقتصادنیوز، امروز  قیمت طلا و قیمت دلار بر مدار نزول قرار گرفت

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۲۹ (یک هزار و نهصد و بیست و نه ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۲۹ -۸.۶۰ -۰.۴۴ ۱۵:۰۰
۱,۹۳۸ -۱.۶۰ -۰.۰۹ روز قبل
۱,۹۴۰ -۰.۳۰ -۰.۰۲ ۳ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۶۴,۸۰۰ (دو میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۶۴,۸۰۰ -۲,۵۰۰.۰۰ -۰.۱ ۱۴:۳۵
۲,۳۶۷,۳۰۰ -۹۰۰.۰۰ -۰.۰۴ روز قبل
۲,۳۶۸,۲۰۰ ۲۲,۴۰۰ ۰.۹۴ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

هر مثقال طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۰,۲۴۶,۰۰۰ (ده میلیون و دویست و چهل و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

قیمت دلار امروز

دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۵۰۰ (چهل و نه هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۵۰۰ -۱۰۰.۰۰ -۰.۲ ۱۴:۳۵
۴۹,۶۰۰ -۷۰.۰۰ -۰.۱۵ روز قبل
۴۹,۶۷۰ ۵۰۰ ۱ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۳,۱۴۳ (پنجاه و سه هزار و یکصد و چهل و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۳,۱۴۳ -۴۶۹.۰۰ -۰.۸۸ ۱۷:۲۰
۵۳,۶۱۲ ۶۸ ۰.۱۲ روز قبل
۵۳,۵۴۴ ۵۳۹ ۱ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۶۲,۲۲۱ (شصت و دو هزار و دویست و بیست و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۲,۲۲۱ -۴۶۳.۰۰ -۰.۷۴ ۱۷:۲۰
۶۲,۶۸۴ ۱۸۵ ۰.۲۹ روز قبل
۶۲,۴۹۹ ۶۲۹ ۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله)، امروز به ۱۳,۶۶۰ (سیزده هزار و ششصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۶۶۰ -۲۰.۰۰ -۰.۱۴ ۱۱:۳۹
۱۳,۶۸۰ -۳۰.۰۰ -۰.۲۲ روز قبل
۱۳,۷۱۰ ۹۰ ۰.۶۵ ۲ روز پیش

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۳۶,۳۳۷ (سی و شش هزار و سیصد و سی و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۲۸,۲۰۸,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و دویست و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۲۰۸,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۰.۰۵ ۱۴:۳۵
۲۸,۱۹۲,۰۰۰ -۹۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۴ روز قبل
۲۸,۲۸۷,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ۰.۵۲ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۱۴:۳۵
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۳ روز قبل
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۳۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه، امروز به ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید.

[انتهای پیام]
منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.