واحد ویژه پلیس برای محافظت از پایانه های گمرک

0

نیروی انتظامی ایران یگان حفاظت ویژه پایانه های گمرکی سراسر کشور راه اندازی کرد. مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و همسایگی این کشور با ۱۵ کشور و دارای ۱۵۰ گمرک در سراسر کشور، نیاز به ارتقای امنیت گمرک وجود داشت. به گفته وب سایت IRICA. کرباسیان در مراسمی روز سه شنبه که با حضور محمد شرفی، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی برگزار شد، بیان کرد.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.