واردات شهید رجایی

0

بیش از 8.4 میلیون تن کالای غیرنفتی از طریق بندر شهید رجایی در جنوب استان هرمزگان طی 11 ماهه منتهی به 29 بهمن ماه امسال 28 درصد کاهش داشته است. به گزارش ایرنا، ابراهیم ایدنی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز مشابه سال گذشته گفت. بندر شهید رجایی یکی از اصلی ترین مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی به اروپای شرقی است. این بندر 90 درصد از عملیات باربری ایران را به خود اختصاص داده است.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.