واردات گندم محدود، ممنوع نیست

0

به گفته یکی از مقامات شرکت بازرگانی دولتی ایران، واردات گندم در سال آینده ایران (از 20 مارس) ممنوع نیست، بلکه محدود است.

حسن عباسی معروفان با تکذیب شایعات قبلی مبنی بر ممنوعیت واردات گندم گفت: ورود موقت گندم برای فرآوری و صادرات بیشتر به کشور طبق معمول مجاز است.

بیش از یک ماه پیش، گزارش شد که وزارت کشاورزی به دلیل ذخایر کافی، واردات آن را از سال آینده ممنوع کرده است.

وی افزود: در حال حاضر حدود 2 میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخلی داریم و کنترل واردات فقط معقول به نظر می رسد، مگر اینکه نیاز به محصول ایجاد شود. وی گفت: برای واردات بیش از 2 میلیون تن محصول از بخش خصوصی ثبت سفارش دریافت کرده اند.

به گفته این مقام مسئول، تعرفه واردات گندم 10 درصد تعیین شده و گمرکات به شرط ارائه تضمین های مربوطه از سوی واردکننده، امکان تجارت را فراهم می کنند.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.